Privacy Policy

Privacy Policy - AVG/GDPR


Via deze privacy policy informeert RASS U over de wijze waarop binnen onze organisatie omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de AVG/GDPR stelt. Met het ondertekenen van een overeenkomst gaat u akkoord met onze privacy statement. Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


RASS verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die we ontvangen en nodig hebben bij het verwerken van uw order zoals NAW-gegevens, telefoonnummers, emailadressen en factuurgegevens.


RASS gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


– Een persoonlijk en/of bedrijfsaccount aan te maken;
– Het verwerken van uw bestelling;
– De administratieve afhandeling en financiële administratie van uw bestelling;
– Om te voldoen aan wet- en regelgeving.


Verder gebruiken wij uw gegevens voor het volgende:


Reviews en tevredenheidsenquête


U kunt andere klanten helpen met uw review. Door ervaringen te delen, geeft u anderen een nóg beter beeld van RASS. De antwoorden die u geeft in onze tevredenheidenquête worden door ons bekeken om onze dienstverlening verder te verbeteren. In dat kader kunnen we uw antwoorden en gegevens ook delen met onze leveranciers en partners, zoals onderaannemers. Er kan ook contact met u worden gezocht naar aanleiding van een ingevulde enquête, bijvoorbeeld om aanvullende vragen te stellen of om u te bedanken voor uw feedback.


Advies op maat


Als u onze website bezoekt, ons liket op Facebook, een bestelling bij ons plaatst, onthouden wij wat u leuk vindt. Voor zover wettelijk vereist vraagt RASS uw toestemming voordat zij uw gegevens aan derden verstrekt.


Vordering gegevens


Onder omstandigheden zijn we gehouden om persoonsgegevens door te geven aan relevante instanties zoals uw makelaar of verzekeringsmaatschappij of een expert aangesteld in uw dossier.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid en het recht op inzage van uw gegevens door deze aan te vragen bij de data security officer van RASS Angela Prikken op het e-mailadres privacy@rass.be.


RASS deelt of verkoopt geen gegevens aan derden.


Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. RASS bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor eerder aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. RASS mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.


U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek tot RASS richten door een e-mail te sturen naar privacy@rass.be, onder vermelding van uw naam en adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal RASS de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.


Een datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek wordt ook gemeld aan de betrokkene(n) indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens organisatie of persoonlijke levenssfeer.


Deze Privacy Policy kan gewijzigd worden door RASS. Dit zal vermeld worden hier op onze website, www.rass.be.


Deze Privacy Policy is het laatst gewijzigd dd 20/07/2022.